Kadastraal inkomen vastgoed in het buitenland

Kadastraal inkomen vastgoed in het buitenland

De Belgische belastingdienst is medio juni begonnen met het
versturen van formulieren om het kadastraal inkomen van
vastgoed in het buitenland te bepalen. Deze formulieren zijn verstuurd
naar eigenaars die de voorbije jaren in het hun
belastingaangifte buitenlands vastgoed hebben aangegeven.
De aangifte is individueel. Partners die samen eigenaar zijn,
moeten elk een aangifte indienen. Elke partner moet daarbij
zijn eigenaar in de eigendom melden. Als iemand meerdere
eigendommen in het buitenland heeft, moet voor elk goed een
apart formulier ingevuld te worden.
Ook iedereen die een zakelijk recht heeft op buitenlands
vastgoed moet een aangifteformulier invullen. Dit betekent
dat ook bezitters van blote eigendom het aangifteformulier
moeten indienen. Dit is bijzonder, omdat blote eigenaars het
vastgoed niet hoeven op te nemen in hun belastingaangifte.

vdkarveraart