Nederlandse pensioenen Nederbelgen mogelijk vanaf 2016 in Nederland belast

Nederlandse pensioenen Nederbelgen mogelijk vanaf 2016 in Nederland belast

De Nederlandse fiscus heeft brieven gestuurd aan Nederbelgen die vanuit Nederland pensioen- en lijfrente-uitkeringen ontvangen. Het betreft een vooraankondiging van navorderingsaanslagen. De brieven zijn verstuurd n.a.v. een overeenkomst tussen Nederland en België over de toepassing van artikel 18 van het belastingverdrag met België uit 2018. In deze overeenkomst is vastgelegd dat Nederland onder voorwaarden het heffingsrecht heeft over uit Nederland afkomstige pensioenen lijfrente-uitkeringen. Een van de voorwaarden is dat België de uitkeringen niet volledig in de belastingheffing betrekt. In de overeenkomst is ook vastgelegd dat België jaarlijks aan Nederland informatie aanlevert hoe de uit Nederland afkomstige uitkeringen in België feitelijk worden belast. Op basis van de door België over 2018 aangeleverde informatie zijn de recente brieven gestuurd. In de brieven wordt overigens ook verzocht om informatie over 2016 en 2017.

Over dit onderwerp zijn recent Kamervragen gesteld, die de staatssecretaris nu heeft beantwoord.

Volgens de staatssecretaris kunnen belastingplichtigen volgens hem in hun woonland België een verzoek doen tot een zogeheten onderling overlegprocedure. Dat zo’n procedure jarenlang kan duren en niet altijd tot een oplossing leidt, vermeldt de staatssecretaris dan weer niet.

Bron: Ministerie van Financiën, 2 juli 2021.

vdkarveraart