Fiscus zet bezwaarmakers spaartaks voor het blok

Fiscus zet bezwaarmakers spaartaks voor het blok

De Belastingdienst eist dat mensen die bezwaar indienden tegen de box 3-heffing nu laten weten of ze het bezwaar willen doorzetten of intrekken. Dat vraagt de fiscus wat aan de vroege kant. De Hoge Raad moet zich immers nog uitspreken over de vermogensheffing. Daar wil de dienst dus niet op wachten.

Wachten op oordeel

Het gaat om tienduizenden mensen die de laatste jaren bezwaar maakten tegen de gehate spaartaks. Deze mensen wachten vol spanning op het oordeel van de Hoge Raad over de box 3-heffing. De uitspraak zal in een keer duidelijkheid verschaffen over of de spaartaks door de beugel kan of dat de heffing in strijd is met het recht, schrijft Trouw.

Het gaat overigens nog wel even duren voordat het oordeel van de Hoge Raad er is. Ondertussen eist de fiscus dat de bezwaarmakers nu al hun individuele bezwaar doorzetten. Men moet laten zien waarom zij vinden dat ze teveel betaald hebben. Dat kan tot dit weekend. Anders trekt de dienst het bezwaar in. Tot ongenoegen van de Bond voor Belastingbetalers. Volgens voorzitter Jurgen de Vries zou de Belastingdienst dan ook moeten wachten op het oordeel van de Hoge Raad.

Wat houdt de spaartaks precies in?

De Belastingdienst gaat ervan uit dat mensen met een vermogen van vanaf dit jaar 50.000 euro of meer, beleggen en dus ook rendement behalen. Over dat inkomen moeten mensen vervolgens belasting betalen. Maar niet iedereen belegt zijn vermogen. Veel mensen stallen het geld gewoon op een spaarrekening en daar valt weinig rendement mee te behalen.

Dat betekent dat de inkomsten vaak veel lager zijn dan de fiscus veronderstelt. Dus betaalt men te veel belasting en is er onvrede. Vanwege deze massale onvrede heeft het ministerie van financiën samen met de Bond voor Belastingbetalers zes van de tienduizenden mensen die bezwaar maakten geselecteerd. Die zaken worden doorgeprocedeerd tot de hoogste rechter. Dan zal er voor eens en altijd duidelijkheid komen of de heffing mag of niet.

Niet chic

De Belastingdienst deelt de bezwaren nu in twee groepen. Namelijk bezwaren voor de algemene rechtsvraag of de spaartaks mag en de individuele vraag of de heffing een ‘buitensporige last’ is voor de bezwaarmaker. De fiscus wil dus vraag twee nu al beoordelen. Men heeft tot dit weekend de tijd om te laten weten of het bezwaar wordt doorgezet of ingetrokken. Ze worden dus voor het blok gezet, aldus de Bond voor Belastingbetalers.

Het zorgt namelijk voor een dilemma. Individueel procederen kost veel tijd en geld en komt misschien wel tot een rechtszaak. Gezamenlijk heeft dan ook de voorkeur. Intrekken is niet vanzelfsprekend. Als de Hoge Raad zich op ten duur uitspreekt en de spaartaks blijkt niet rechtsgeldig, is de belastingplichtige die het bezwaar heeft ingetrokken, niet zomaar winnaar.

De Hoge Raad zou zomaar kunnen adviseren dat mensen hun eigen bewaar moeten doorzetten met de uitspraak als steuntje in de rug. Dat kan dan niet meer. Wat de fiscus doet mag volgens de Algemene wet bestuursrecht. Maar helemaal chic is het niet, aldus Trouw.

Bron: Nextens

vdkarveraart