Alle berichten door op vdkarveraart

6 tips voor een goede boekhouding

Een chaotische boekhouding is een belangrijke oorzaak van faillissementen bij startende ondernemers.  Goed bijhouden geeft rust en voorkomt extra werk aan het eind van een kwartaal of jaar. Daarom geven wij u wat tips om uw boekhouding overzichtelijk te houden.

1. Houd werk- en privéadministratie gescheiden

Om het overzicht te bewaren is het belangrijk dat ondernemers werk- en privézaken uit elkaar houden. Open voor uw onderneming altijd een zakelijke rekening, zodat alle zakelijke transacties via dat account lopen.
Als u alles gescheiden houdt, hoeft u ook niet alles lang te bewaren. Bij zakelijke administraties geldt de bewaartermijn van zeven jaar voor de Belastingdienst en voor privézaken vijf jaar.

2. Maandelijkse update van facturen en bonnen

Bekijk elke maand hoe u ervoor staat en zorg dat bonnen en facturen direct verwerkt worden. Snel factureren is niet alleen verplicht voor de Belastingdienst, maar ook goed voor de cashflow. Zo kunt u sneller weer investeren, of juist sparen of beleggen.

3. Werk op factuurdatum

Voor btw-aangifte en inkomstenbelasting geldt altijd een factuurdatum. Een factuur van 29 maart geldt voor het eerste kwartaal, ook als u hem pas op 1 april betaalt. Dit geldt ook voor verstuurde facturen, sla dus meteen alles op met de juiste datum.

4. Digitaal archiveren

Een rij ordners is tegenwoordig niet meer nodig, de administratie mag digitaal gearchiveerd worden. Let er wel op dat je alles goed terug kan vinden.

5. Online bonnen en facturen scannen

Er bestaan tal van boekhoud-apps en scanners die een bon direct na aankoop kan digitaliseren. Zo staat de bon direct in de administratie en is er altijd een leesbaar kopie.

6. Besteed de boekhouding (deels) uit

Bij Van de Kar & Veraart helpen we u graag met de boekhouding. Dit gebeurt geheel volgens u wens. Wilt u uw administratie volledig uitbesteden? Of doet u de administratie liever zelf, maar wilt u het alleen nog laten controleren door een betrouwbare partner? Dat kan bij Van de Kar & Veraart allemaal! Zo weet u zeker dat de administratie correct wordt afgehandeld. Neem gerust eens contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

Nieuws

Compensatieregeling transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid

De wet, die regelt dat het UWV bij be�indiging van een dienstbetrekking met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer aan de werkgever een compensatie voor de transitievergoeding betaalt, is in het Staatsblad geplaatst. Werkgevers die voor compensatie van betaalde transitievergoeding in aanmerking komen, kunnen op grond van deze wet een verzoek indienen bij het UWV. Het bedrag van de compensatie is gelijk aan de betaalde transitievergoeding, vermeerderd met de kosten van genomen maatregelen ter voorkoming van werkloosheid of het bekorten van de periode daarvan en de kosten, die tijdens het dienstverband zijn gemaakt om de inzetbaarheid van de werknemer te verhogen. Dergelijke kosten mogen in mindering gebracht worden op de transitievergoeding. De compensatie wordt berekend alsof de arbeidsovereenkomst is ge�indigd op de dag na het verstrijken van het tijdvak waarin de werkgever verplicht is tot loondoorbetaling. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal in een besluit nadere regels geven over de aanvraag en verstrekking van de compensatie voor de transitievergoeding. De wet treedt op 1 januari 2020 in werking.

 

Bezwaarschriften 2017 box 3 aangemerkt als massaal bezwaar

Nieuws

Bezwaarschriften 2017 box 3 aangemerkt als massaal bezwaar

Wanneer de Belastingdienst geconfronteerd wordt met een groot aantal bezwaren die betrekking hebben op dezelfde rechtsvraag kan de procedure voor massaal bezwaar worden gebruikt. Met deze procedure worden alle bezwaarschriften met hetzelfde geschilpunt collectief afgedaan. Geschilpunten die niet de in de aanwijzing massaal bezwaar geformuleerde rechtsvraag betreffen, worden niet collectief afgedaan. De Bond voor Belastingbetalers heeft mensen opgeroepen om bezwaar te maken tegen de vermogensrendementsheffing 2017. De staatssecretaris verwacht dat veel mensen aan deze oproep gehoor zullen geven en heeft deze bezwaarschriften daarom aangewezen als massaal bezwaar. Vanaf het tweede kwartaal 2014 tot en met het eerste kwartaal 2018 zijn ongeveer 30.000 bezwaarschriften ingediend die betrekking hebben op de belastingheffing in box 3 in de jaren tot en met 2016. Ongeveer 18.500 bezwaarschriften zijn aangehouden in verband met de lopende procedure massaal bezwaar. Omdat de systematiek van de vermogensrendementsheffing per 1 januari 2017 is aangepast, is de uitkomst van de lopende procedures over de jaren tot en met 2016 niet beslissend voor de bezwaren tegen aanslagen inkomstenbelasting voor de belastingjaren 2017 en later. In antwoord op vragen uit de Tweede Kamer antwoordt de staatssecretaris dat wijzigingen in de vermogensrendementsheffing eenvoudig zijn door te voeren voor zover het gaat om bedragen en percentages. Een stelselwijziging is ingrijpender en vraagt dus meer tijd.

LinkedIn
Share